Happy City Sân Vườn

MẶT BẰNG CĂN HỘ HAPPY CITY (CC1 JOVITA) SÂN VƯỜN
Căn hộ Happy City

Căn hộ CC1 Jovita

Căn hộ Happy City

Căn hộ Happy City
Căn hộ Happy City
Mặt bằng căn hộ Happy City tầng 2