Liên Hệ


Đ/C GIAO DỊCH 
34 - 36 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
ĐIỆN THOẠI
0934.754.038 -- 0908.154.043
EMAIL
WEBSITE
www.canhohappycity.com.vn
                                                       Căn hộ CC1 Jovita